kredyt hipoteczny

Całkowity koszt kredytu hipotecznego – co się na niego składa?

Całkowity koszt kredytu hipotecznego to wszystkie wydatki związane z jego procesowaniem oraz finansowaniem. Zaciągając pożyczkę na rzecz nieruchomości, warto przeanalizować wszystkie wpływające na nią elementy. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Kredyt hipoteczny – co trzeba o nim wiedzieć?

Kredyt hipoteczny to pożyczka, której bank udziela w celu sfinansowania nieruchomości. Jest to zatem kredyt na budowę domu, a także kupno mieszkania czy działki budowlanej. Ten rodzaj pożyczki można również zaciągnąć z intencją remontu czy renowacji lokalu. Pieniądze uzyskane w ramach kredytu hipotecznego wolno też poświęcić na wykup mieszkania komunalnego.

Ze względu na przeznaczenie tego rodzaju zobowiązania zazwyczaj opiewają na całkiem pokaźne sumy. Im wyższa wartość zapożyczenia, tym większe koszty kredytu hipotecznego i dłuższy okres jego spłaty. Czas przewidziany na zwrot całej kwoty pożyczki może trwać nawet 20 czy 30 lat.

Co to jest całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu to dla klienta instytucji finansowej jedno z najważniejszych sformułowań, które można znaleźć w ofertach kredytowych. Co oznacza ten oficjalny termin? Najprościej rzecz ujmując, są to wszystkie koszta, jakie ponosi kredytobiorca w związku z przystąpieniem do umowy kredytowej. Najłatwiej można określić go za pomocą wskaźnika RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Podczas podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu warto wiedzieć, jakie elementy składają się na jego koszt całkowity. Czynniki generujące wydatki kredytobiorcy można podzielić na kilka grup.

Pierwsza z nich związana jest z czynnikami kształtującymi wysokość rat kredytu hipotecznego. Zalicza się do nich prowizję za udzielenie finansowania, marżę banku, a także oprocentowanie kredytu. Ostatni element opłacany jest przez klienta banku w postaci odsetek, które doliczane są do comiesięcznych rat kapitałowych.

Spłacanie odsetek może przybrać różne formy. W przypadku rat stałych kredytobiorca w pierwszym okresie spłaca małą część kwoty pożyczki, a w głównej mierze przekazuje pieniądze na pokrycie odsetek. Natomiast przy ratach malejących znaczną część początkowych rat stanowi podstawowy kapitał kredytu. Odsetki naliczane są później od kwoty pozostałej do spłacenia.

Do drugiej grupy wydatków składających się na całkowity koszt kredytu należy zaliczyć usługi i produkty dodatkowe. Mowa tutaj m.in. o ubezpieczeniu pożyczki, obsłudze konta, wydaniu karty kredytowej czy też kosztach wyceny nieruchomości, na którą wypłacane są środki. Skorzystanie z usług dodatkowych często jest obowiązkowym elementem umowy kredytowej, ponieważ daje obydwu stronom większe poczucie bezpieczeństwa i możliwość bezproblemowego zarządzenia wypłacanymi środkami.

Wśród kosztów ponoszonych przez klienta banku, znajdują się też te, które pokrywają wydatki na prace związane z przygotowaniem formalności koniecznych do udzielenia pożyczki. Potencjalny kredytobiorca zazwyczaj musi wnieść tzw. opłatę przygotowawczą. Jest to jednorazowa opłata, którą uiszcza się jeszcze przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. Pieniądze z tych środków przeznaczone są na opłacenie operacji takich jak analiza zdolności kredytowej czy stworzenie indywidualnej umowy.

Nie można zapomnieć też o wydatku związanym z ubezpieczeniem pomostowym, które stanowi nieodłączny element kredytu hipotecznego. Jest to zabezpieczenie używane przez bank w okresie pomiędzy wypłatą środków a dokonaniem prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Okołokredytowe wydatki

Warto pamiętać też o tym, że przy zaciąganiu pożyczki generowane są również wydatki określane jako okołokredytowe. Zalicza się do nich m.in. koszty promesy bankowej, wyceny nieruchomości, przygotowania aktu notarialnego i ustanowienia hipoteki.

Dodatkowe opłaty należy wnieść również do urzędu skarbowego i sądu. Ten pierwszy zażąda uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w sądzie trzeba będzie zapłacić za wpis hipoteki do księgi wieczystej, a także założenie samej księgi, jeśli takowa wcześniej nie istniała.

About The Author

Dodaj komentarz