zaburzenia psychiczne u dzieci

Jakie zaburzenia psychiczne mogą występować u dzieci?

Dzieci mogą doświadczać różnych zaburzeń psychicznych, które wpływają na ich samopoczucie emocjonalne, zachowanie i funkcjonowanie. Jakie z nich diagnozowane są najczęściej?

Zespół deficytu uwagi/nadpobudliwości ruchowej (ADHD)

ADHD charakteryzuje się objawami nieuwagi, nadpobudliwości i impulsywności. Dzieci z ADHD mogą mieć trudności z koncentracją, utrzymaniem porządku, przestrzeganiem instrukcji i siedzeniem w bezruchu. Takie schorzenie może wpływać na ich wyniki w nauce, interakcje społeczne i codzienne funkcjonowanie dzieci, dlatego też wskazany jest w tym przypadku dobry psycholog dziecięcy, który będzie mógł w dalszy sposób pokierować rodziców tak, aby zapewnili oni swojemu dziecku odpowiednie wsparcie.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Są to zaburzenie neurorozwojowe charakteryzujące się trudnościami w interakcjach społecznych, trudnościami w komunikacji oraz powtarzającymi się lub ograniczonymi wzorcami zachowań. Dzieci z autyzmem mogą mieć trudności z umiejętnościami społecznymi, komunikacją werbalną i niewerbalną oraz mogą wykazywać powtarzające się zachowania lub intensywne zainteresowanie określonymi tematami.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe u dzieci mogą obejmować uogólnione zaburzenie lękowe, zaburzenia lękowe separacyjne, fobie, zespół lęku społecznego i zespół lęku napadowego. Zaburzenia te obejmują nadmierny strach i nerwowość, które zakłócają codzienne czynności, relacje i ogólne samopoczucie, dlatego w takiej sytuacji również niezbędny będzie dobry psycholog dziecięcy, a niekiedy nawet udanie się do psychiatry w razie pojawienia się poważniejszych zaburzeń.

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju, takie jak duże zaburzenie depresyjne i choroba afektywna dwubiegunowa, mogą również wpływać na dzieci. W takim przypadku dzieci najczęściej doświadczają uczucia smutku, beznadziejności lub drażliwości. Częstymi objawami są zmiany apetytu, zaburzenia snu, trudności z koncentracją i utrata zainteresowania wcześniej wykonywanymi czynnościami.

Zaburzenia zachowania

Zaburzenie zachowania obejmuje trwały wzorzec destrukcyjnych i antyspołecznych zachowań. Dzieci z zaburzeniami zachowania mogą wykazywać agresję, łamać zasady, buntować się, kłamać, kraść i łamać prawo. Takie zachowanie może znacząco wpłynąć na ich relacje, wyniki w nauce i przyszły rozwój.

Zaburzenia odżywiania

Choć często kojarzone są z młodzieżą i dorosłymi, zaburzenia odżywiania mogą również wystąpić u dzieci. Stany takie jak anoreksja, bulimia lub zaburzenia z napadami objadania się obejmują zniekształcone wzorce żywieniowe, problemy z obrazem własnego ciała i znaczne zaburzenia zachowań żywieniowych, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji fizycznych i psychicznych.

About The Author

Dodaj komentarz